לומדת פס"ח

שלום
הנך מתבקש למלא את הפרטים הר"מ על מנת להיכנס ללומדה פס"ח.

שם פרטי
שם משפחה
ת.ז. \ מספר עובד
מחוז
רשות מקומית
שם מרכז קליטה/ביה"ס
תפקיד